Osakunnan marraskuun kokouksen kokouskutsu

12.11.2017

Hei osakuntalaiset,

keskiviikkona 15.11. on luvassa osakuntavuoden merkittävin osakunnan kokous. Kokouksen alussa hyväksytään uudet jäsenet ja fuksit saavat äänioikeuden. Kokouksessa valitaan muun muassa osakunnan hallitus ja virkailijat sekä edustajat moniin tehtäviin ensi vuodelle. Lisäksi kokouksessa päätetään muun muassa harrastusmerkkien saajista, julkaisuluvan myöntämisestä Satakunta-sarjaan, ohjesääntömuutosesityksestä ja arvonimiesityksen puoltamisesta.

Ohjesääntömuutoksen esitysteksti on nähtävissä oheisen osoitteen kautta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EMuJj5lOz5AZTCoVKVd1nxX55YysvRsT?usp=sharing

HUOM! Kokous alkaa poikkeuksellisesti jo klo 18.00. Kokouspaikkana toimii Satakuntatalon juhlahuoneisto, jonne kulku tapahtuu osakuntahuoneisto Viisistä (Lapinrinne 1 A, 5. kerros; Viisissä opasteet). Okiruoka nautitaan kokoustauolla.

Tiedoksi kokousväelle:

Jos ohjesääntöjä päätetään muuttaa, tulen esittämään kokoukselle kohtien 16-18 käsittelyn lykkäämistä osakunnan joulukuun kokoukseen, jossa ohjesääntömuutoksen hyväksymisestä päätetään toisen kerran. Lykkäämisesitys seuraa siitä, että ohjesääntömuutoksen hyväksyminen johtaa rahastojen hoitokuntien kokoonpanojen muuttumiseen. Jos ohjesääntömuutosta ei hyväksytä, niin kohdat käsitellään normaalisti.

Ohjeita kokoukseen:

Kokouksessa äänioikeuttaan voivat käyttää jäsenmaksun maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet. Fuksit hyväksytään jäseniksi kokouksen alussa, joten myös fuksit voivat äänestää ja hakea virkaa. Jäsenyys osoitetaan opiskelijakortissa olevalla osakuntatarralla ennen nimen kirjoittamista osallistujalistaan. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 30 varsinaista jäsentä.

Osakunnan virkoja ovat kelpoisia hakemaan jäsenmaksunsa maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet, lukuun ottamatta säännöissä ja ohjesäännöissä erikseen määriteltyjä poikkeuksia. Hallituksen jäsenten on oltava osakunnan varsinaisia jäseniä. Seniorisihteeriksi voidaan valita osakunnan seniorijäsen.

Virkoihin ja muihin tehtäviin voi hakea asettumalla ehdolle kokouksessa tai hallitukselle etukäteen toimitetulla vapaamuotoisella hakemuksella (paasihteeri@satakuntatalo.fi) - toimi näin etenkin, jos et pääse itse kokoukseen.

Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Svenska handelshögskolanin, (Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Kuvataideakatemian =) Taideyliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjoissa olevat opiskelijat, jotka ovat kirjoittaneet nimensä osakunnan nimikirjaan ja jotka osakunnan kokous on jäseniksi hyväksynyt. Edellä mainittujen korkeakoulujen jatko-opiskelijat ovat myös osakunnan varsinaisia jäseniä. Ulkojäseniä ovat osakunnan jäsenekseen hyväksymät ylioppilaat tai muussa kuin edellä mainitussa yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat. 

 

Lämpimästi tervetuloa! Teitä kaikkia tarvitaan antamaan äänenne ja näkemyksenne asioihin!

 

Juho V. Tuomi

kuraattori

 

--------------------

Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 8/2017

Marraskuun osakunnan kokous

Keskiviikkona 15.11.2017 kello 18.00

Satakuntatalo (Lapinrinne 1, 00180 Helsinki), juhlahuoneisto (3. krs ja 4. krs; käynti osakuntahuoneisto Viisin, Lapinrinne 1 A 5, 5. krs, kautta)

 

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen alkutoimet

3. Historioitsijan toimintakertomus

4. Ilmoitusasiat

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

6. Harrastusmerkkien myöntämisestä päättäminen

7. Harrastusmerkkitoimikunnan valitseminen

8. Ansiomerkkitoimikunnan valitseminen

9. Kunnianauhatoimikunnan jäsenen valitseminen

10. Sovitteluneuvoston valitseminen

11. Virkailijoiden valitseminen

- hallituksen puheenjohtaja

- pääsihteeri

- isäntä

- emäntä

- tiedotussihteeri

- osakuntalehden päätoimittaja

- taloudenhoitaja

- urheiluohjaaja

- kulttuurisihteeri

- kappalainen

- yhteiskuntasihteeri

- kirjastonhoitaja

- opastussihteeri

- rekryvastaava

- jäsensihteeri

- mainossihteeri

- historioitsija

- galleristi

- valokuvaaja

- laulunjohtaja

- tietotekniikkavastaava

- verkkovastaava

- musiikkihuoneenhoitaja

- Haronmäen isäntä

- valvontatilintarkastaja ja vara-valvontatilintarkastaja

- seniorisihteeri

- amiraali

12. Osakunnan hallituksen jäsenten valitseminen (4 kpl)

13. Edustajan valitseminen HYYn osakuntalaisen unionin hallitukseen

14. Eevan rahaston hoitokunnan jäsenten valitseminen

15. Ohjesääntöjen muuttamisesta päättäminen (ensimmäinen käsittely)

16. Stipendineuvoston jäsenten valitseminen

17. Aino ja Kaarlo Tiisalan rahaston hoitokunnan jäsenten valitseminen

18. Yrjö Sipin rahaston hoitokunnan jäsenten valitseminen

19. Tilintarkastajien valitseminen

20. Edustajan valitseminen OYV:n syyskokoukseen

21. Vaalipäällikön valitseminen HYY:n edustajistovaaleja varten

22. Turun ja Porin Läänin hallituksen jäsenen valinta (1 hlö, 2018-2019)

23. Arvonimiesityksen puoltamisesta päättäminen

24. Julkaisuluvan myöntämisestä Satakunta-sarjaan päättäminen

25. Muut esille tulevat asiat

26. Kokouksen päättäminen